پرسش های متداول

پرسش های متداول

خیر نیاز نیست ولی همراه داشتن اصل کپن و کپی بیمه نامه ثالث ، کپی گواهینامه راننده مقصر ، کپی کارت خودرو مقصر با مهر پلیس راهنمایی و رانندگی تایید کننده کروکی ودر صورت امکان تصاویر خودروی مقصر ( شماره پلاک مشخص باشد )

1 ) اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث ( مقصر و زیاندیده ) 2 ) اصل و کپی کارت خودرو ( مقصر و زیاندیده ) 3 ) اصل و کپی گواهینامه رانندگی ( مقصر و زیاندیده ) 4 ) اصل و کپی کارت ملی ( مقصر و زیاندیده ) 5 ) سند و شناسنامه مالکیت خودرو ( مقصر و خودرو ) در صورت داشتن گزارش یا برگ جریمه پلیس راهنمایی و رانندگی

1 ) حضوری از طریق پوز موجود در نمایندگی 2 ) روش اینترنتی 3 ) حضور در بانک های ملت سطح کشور

در صورت وقوع حادثه و از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در صورت خرید تمامی پوشش های تکمیلی حوادث بیمه شده علاوه بر دریافت کل سرمایه پوشش غرامت نقص عضو از پرداخت حق بیمه معاف گردیده و به مدت 10 سال نیز مستمری سالیانه دریافت می نماید

پرداخت مستمری بصورت سالیانه میباشد

خیر فعلا امکان تبدیل مستقیم بیمه زندگی جامع به بیمه زندگی (مان) وجود ندارد. ولی بیمه گذار میتواند بعد از باز خرید بیمه نامه سابق خود ، اقدام به خرید بیمه زندگی (مان) نماید. نکته منفی این روش به تعویق افتادن امکان دریافت وام از محل اندوخته تا بعد از دو سال از شروع بیمه زندگی (مان) میباشد .

در پایان هر سال مالی بعد از تصویب در مجمع عمومی سالانه

اگر راننده زیاندیده بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد فقط در صورت داشتن اصل کروکی تشکیل پرونده داد و از بیمه شخص ثالث مقصر استفاده کرد

بله تصادف دنده عقب فقط درصورت داشتن کروکی میتوان تشکیل پرونده و خسارت پرداخت شود .